Posthuman days

Posthuman days

Sunnuntai 25.10. klo 19 Hällä-näyttämö
Sun 25.10. at 7 pm at Hällä Stage

Posthuman days

Mitä on ihmisen jälkeinen ihminen? Mitä on ihmiskeskeisyydestä luopuminen? Tietoisuutemme maailmasta muutoksen tilassa on vääjäämättä saapunut keskuuteemme.  Filosofisena käsitteenä ’posthuman’ on radikaali ja haastava ihmismielellä ymmärtää.

Jenni-Elina von Baghin ja työryhmän teos on kunnianhimoinen käännös tästä ajankohtaisesta diskurssista näyttämön kontekstiin. Se kiinnostuu tämän käsitteen äärellä olemisen tapahtumasta juuri siksi, että se on niin mahdoton.

Teos tutkii kategorioiden murtamisen kysymyksiä, kuten subjekti-objekti, luonto-kulttuuri, mies-nainen, ihminen-ei-ihminen, elämä-kuolema. Viiden nuoren vastavalmistuneen naistanssijan voimin teos antautuu kehollisena ja koreografisena kysymyksenä vireytymään uudenlaisen subjektin synnylle.

Teos käyttää pohjamateriaalinaan ajankohtaista filosofista kirjoitusta. Se asettuu rinnan muun muassa Rosi Braidotin teoksen Posthuman (2013), sekä Donna Harawayn  Cybor Manifesto (1984) kanssa.

Teos on näin ollen filosofisen diskurssin ja näyttämöllisen tapahtuman välinen käännösmomentti. Se ei halua väittää tai representoida vaan avata toisin ajattelemiselle taiteellista alustaa. Se myöntää olevansa kömpelö ja affektiivinen, surumielinen ja samalla pinnallinen.

Posthuman days on teoksena verkostollinen hybridi. Se todistaa käsitteen Posthuman olevan jo täällä.

Koreografia Jenni-Elina von Bagh ja työryhmä
Esiintyjät Karoliina Kauhanen, Anni koskinen, Outi Markkula ja Pinja Poropudas
Osana työryhmää Jenna Broas

Pukusuunnittelu Ingvill Fossheim
Valosuunnittelu Ina Niemelä
Näyttämövisualisti Fabian Nyberg
Äänisuunnittelu Tom Lönnqvist
Dramaturgi Otto Sandqvist
Kuvat Katri Naukkarinen
Tuotanto Zodiak-Uuden tanssin keskus ja Jenni-Elina von Bagh
Ensi-ilta 18.10.2018 Zodiak, Helsinki

Kesto 50-60 min
 
 
 
 
Posthuman days  
 
What is a post-human subject? What does it mean to let go of anthropocentrism? The world is breaking before our very eyes, but what is this inevitable state of change?

Posthuman days by choreographer Jenni-Elina von Bagh and her workgroup is an ambitious and impossible attempt to bring a topical philosophical notion of ‘post-human’ into the stage context.
Posthuman days explores questions relating to a breaking of categories such as subject/object, nature/culture, human/non-human and life/death. It assumes a form of embodied, choreographed question articulated by five female dancers.

Posthuman days does not want to convey or represent anything. It wants to open an artistic platform for dissident thought. It admits to being awkward, emotional and melancholy while remaining superficial.
The performance is based on a topical philosophic writing; it is the moment of translation between philosophical discourse and stage action. It plays side by side with works such as Rosi Braidotti's Posthuman (2013)and Donna Haraway's Cyborg Manifesto (1984). As a performance, Posthuman days is a network-based hybrid. It proves that the notion of post-human is already here.

Choreography and direction Jenni-Elina von Bagh
Performers Anni Koskinen, Karoliina Kauhanen, Outi Markkula and Pinja Poropudas
Part of the working group Jenna Broas
Sound design Tom Lönnqvist
Costume design and bacterial cellulose Ingvill Fossheim
Light design Ina Niemelä
Scenography and video-design Fabian Nyberg
Dramaturg Otto Sandqvist
Texts Jenni-Elina von Bagh, Otto Sandqvist and working group
Premiere 18.10.2018 Zodiak -Centre for New Dance, Helsinki

Duration 50-60 min

GIRL GIRL GIRL

Tanssivirtaa Tampereella –nykytanssifestivaali
Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25
33200 Tampere
 

Tilaa uutiskirje.