k
TADaCollective n kolmiosainen esitysilta

kolmiosainen esitysilta | three part performance

Ti 30.5. klo 19 Hällä-näyttämö
Tue 30.5. at 7 pm Hällä Stage

TADaCollective:n kolmiosainen esitysilta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssijantaiteen maisteriopiskelijoilla on viimeisenä lukuvuonna mahdollisuus valmistaa yhdessä taiteellinen opinnäytetyö. Tänä vuonna viisi heistä on päättänyt työskennellä yhdessä. He ovat muodostaneet työryhmän valosuunnittelun maisteriopiskelijan kanssa, joka tekee myös taiteellisen lopputyönsä tässä projektissa. Työtä tukevat puku- ja äänisuunnittelijat sekä Teatterikorkeakoulun Taideyliopiston henkilökunta. 

Jokainen osa voi olla itsenäinen teoksensa, mutta yhdessä ne tuottavat triptyykin – joka koskettaa, maistaa, tuntee, kuulee ja näkee maailman tietyllä tavalla. 


TADaCollective 
Esiintyjät Sonja Karoliina Aaltonen, Maja Kalafatić Jacqueline Aylward, Arttu Halmetoja, Iris Blauberg
Valosuunnittelu Lauri Hietala
Pukusuunnittelija Kasia Gorniak
Äänisuunnittelija Lauri Kallio 
Valokuvat: Katri Naukkarinen

Illan kesto on noin 2 tuntia sisältäen kaksi väliaikaa. 

…like crazy

…like crazy on teos, joka liikkuu
pirstaloitujen tuntemusten
välimaastossa. Halusta ja intuitiosta
rakentuen teos mukautuu, taipuu
ja luisuu erinäköisten olettamusten
sekä ehdotelmien välillä liikkuen
psykokineettisessä sekä emotionaalisessa maailmassa.
…like crazy tuo esille, tunnustaa,
ilmaisee, sekä painiskelee olemisellaan
oksentaen sitten itsensä päälle.
 …like crazy muotoutui taiteellisesta
prosessista, jota tuki ja voimaannutti
kolmen tanssijan ystävyys sekä eletty
kokemus.
On mahdollista ajatella, että tämä teos
on rakkaudesta ja seksuaalisuudesta,
mutta oikeastaan… 

Tanssijat / Esiintyjät Sonja Karoliina Aaltonen, Maja Kalafatić, Jacqueline Aylward
Valosuunnitelu Jacqueline Aylward, Lauri Hietala, Maja Kalafatić, Sonja Aaltonen
Kesto noin 40 minuuttia
Huom! Esitys sisältää alastomuutta.

[ väliaika | intermission 20min ]

In Concert

in concert
1. acting jointly
2. (of music or a performer)giving a public performance; live definition provided by Oxford Languages.


In Concert syntyi yrityksen ja erehdyksen kautta. Teos tuo tanssin ja valosuunnittelun yhteen tavalla, joka luo tanssille tilan liikkua näkymisen, ruumiillisten resonanssien ja tunnistettavuuden äärellä.

Arttu (tanssi) ja Lauri (valosuunnittelu) yhdistävät taiteelliset kiinnostuksen kohteensa työstämällä omia materiaalejaan erillään ja sitten asettamalla ne esille ominaan ja samanaikaisesti. Tämä rinnastaminen luo satunnaisia ​​ja odottamattomia suhteita tanssin ja tilan välille. Työtä tukevat Lauri Kallio (äänisuunnittelu) ja Kasia Gorniak (pukusuunnittelu).

Tanssiharjoitteessaan Arttu tutkii ruumiillisia resonanssejaan ja tanssillisia halujaan. Siinä on kyse uteliaisuudesta tanssia hetkessä. In Concert avaa tanssille estradin. Tästä syntyy konsertti.

Esiintyjä Arttu Halmetoja
Valosuunnittelu Lauri Hietala
Kesto noin 25 minuuttia

[ väliaika | intermission 15min ]  

Löydettyjä, Unohdettuja Rakastettuja

Löytäjä saa pitää Pitäkööt hyvänään. hyvähän tää jo on. Sun vierellä mun On hyvä olla. olla olevinani.

Tämä lopputyö syntyi monien mutkien kautta, mutta sitten se lähti etenemään sillä tavalla aika orgaanisesti. Tiedättekö, sillä tavalla keräilemällä erilaisia materiaaleja, mitä nyt on sattunut tulemaan vastaan. Sen jälkeen iski sellainen visio, että “hei tää se on!” Sen jälkeen meikäläinen lähti niinkuin sitä kohti. Nyt tää on tässä’.
Haluaisin vielä huomauttaa, että kaikki materiaalit, mitä tässä on, ovat löydettyjä ja minä en niin kuin omista niitä. Minä vain käytän niitä hyväksi, koska se tuo minulle valtaa. Jos voisin tarjota muutaman apuvälineen tämän kokemiseen niin se olisi: Tule lähemmäs. Anna olla. Katso nyt vaan. Rakastele. Tunne vihasi.

Tanssija / esiintyjä, materiaalin kerääjä Iris Blauberg 
Kesto noin 20 minuuttia

www.uniarts.fi/projektit/theatre-academy-dance-company/

ENG

In their final study year, students of the Master’s Degree Programme in Dance Performance have the opportunity to build a joint artistic thesis project together. This year five of them have decided to work collaboratively. They have formed a working group with a student from Master’s Degree in Lighting Design, who is also completing their final artistic thesis within this project frame. The work will be supported by professional costume and sound designers as well as the staff of Theatre Academy University of the Arts Helsinki.

The final form the artistic thesis will take is an evening of performance in three parts. Each part can exist as a stand alone work but together they produce a triptych – which touches, tastes, feels, hears, and sees the world in a particular way.

TADaCollective Performers Sonja Karoliina Aaltonen, Jacqueline Aylward, Iris Blauberg, Arttu Halmetoja, Maja Kalafatić
Lighting Design Lauri Hietala
Costume designer Kasia Gorniak
Sound designer Lauri Kallio
Photos Katri Naukkarinen

The estimated duration of the evening is 2 hours with two intermissions.

…like crazy

Dancers / Performers Sonja Karoliina Aaltonen, Maja Kalafatić, Jacqueline Aylward
Light design Jacqueline Aylward, Lauri Hietala, Maja Kalafatić, Sonja Aaltonen
Duration about 40 minutes
Please notice that this performance includes nudity.

[ intermission 20min ]

In Concert

in concert
1. acting jointly
2. (of music or a performer)giving a public performance; live definition provided by Oxford Languages.


In Concert was born through trial and error. The work brings dance and light design together in a way that creates a space for dance to move around visibility, bodily resonances and recognizability.

Arttu (dance) and Lauri (lighting design) combine their artistic interests by working on their own materials separately and then presenting them individually and simultaneously. This juxtaposition creates random and unexpected relationships between dance and space. The work is supported by Lauri Kallio (sound design) and Kasia Gorniak (costume design).

In his dance practice, Arttu explores his bodily resonances and dance desires. It is about being curious to dance in the moment. In Concert opens the stage for dance. This creates a concert.

Duration about 25 minutes

[ intermission 15min ]  

Löydettyjä, Unohdettuja Rakastettuja

Dancer / performer / collector of the material Iris Blauberg
Duration about 20 minutes

 www.uniarts.fi/projektit/theatre-academy-dance-company/


 

Tanssivirtaa Tampereella –nykytanssifestivaali
Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25
33200 Tampere
 

Tilaa uutiskirje.